Biografija

Rođena sam 07. svibnja 1983. godine u Splitu. Potječem iz cjelovite četveročlane obitelji. Od vrlo rane dobi javio mi se interes za rad s ljudima. Fasciniralo me ljudsko ponašanje, doživljavanje, interakcije, percipiranje i sve ostale mogućnosti. Studij psihologije za mene nije bio izbor, već prirodan slijed. Uloga psihologa čini veliki dio moga identiteta,a želja za novim znanjima i profesionalnim rastom kod mene nikada ne jenjava, naprotiv, sve veća i veća je…..

 

 

Curiculum Vitae

TINA BRZIĆ, dipl.psiholog, psihoterapeut

 

OBRAZOVANJE:

2001.-2007.          Diplomski studij

Hrvatski studiji, Zagreb, Smjer psihologija

Tema rada: “Neurobiologija kognitivnog stresa”

 

1997. – 2001.         Srednjoškolsko obrazovanje

IV Gimnazija „Marko Marulić“, Split

 

PSIHOTERAPIJESKE EDUKACIJE:

2015. – 2020.               Geštalt psihoterapija, Psihika d.o.o.., Gestalt Psychoterapy Traning Institute Malta, GPTIM

2008.-2009.                  Praktikum iz bihevioralno kognitivne terapije, Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije, Zagreb

 

DODATNE EDUKACIJE:

2015.                         Familylab Seminar Leader,Familylab Basic Traning, Familylab Association & Familylab Slovenija

2006 .- 2007.          Grupno vođenje, Centar „Sunce“,Centar za edukacioju i savjetovanje,  Zagreb

 

RADNO ISKUSTVO:

2015. – danas        Psiholog, Odjel za djecu, mladež i obitelj, Centar za socijalnu skrb Split

2014. – 2015.         Viši stručni savjetnik za tretman, Odjel tretmana, Zatvor u Splitu

2011. – 2014.         Stručni suradnik za tretman, Odjel tretmana, Zatvor u Splitu

2010.-2011.           Manager, Prodajno-trgovački obrt KITSCH, Makarska

2008.-2010.          Psiholog, Dom za ovisnike „Zajednica Susret“, Split

2007.-2008.          Psiholog u timu za razvoj novih proizvoda, Prehrambena industrija SMS, Split

2007.                      Psiholog u ljudskima resursima, Atlantic grupa, Split,  (honorarno)

 

POLOŽENI STRUČNI ISPITI:

2012.                     Državni stručni ispit, Ministarstvo uprave RH

2011.                      Stručni ispit, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH

2011.                      Psihološki stručni ispit, Hrvatska psihološka komora, RH

 

STRUČNA USAVRŠAVANJA:

2018.                Kako motivirati promjenu ponašanja, prof.dr.sc.Marina Ajduković, CZSS Split

2018.                Sistemsko pristupanje obitelji, Jasenka Pregrad, psiholog, psihoterapeut, supervizor, CZSS Split

2018.                Proces psihološkog savjetovanja: preduvjeti, načela i faze vođenja, prof. dr.sc. Lidija Arambašić, CZSS Split

2017.                 Manipulacija djecom u razvodu braka, prof.dr.sc. G.Buljan Flander, Poliklinika zazaštitu djece i mladih Grada  Zagreba

2016.                 Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ, dr.Ranko Rajović, NTC Sustav učenja

2015.                 Centri za socijalnu skrb u fokusu Europskog suda za ljudska prava, DŠJU

2015.                 Radionica Uvod u 4 sobe promjene, Hrvatska udruga socijalnih radnika SDŽ

2015.                 Emocionalna inteligencija – poticanje pozitivnog razvoja djece putem emocionalnog opismenjavanja, Društvo    psihologa Zadar

2015.                 Wartegg test crteža, Centar za kognitivno biheviralnu terapiju

2012.                 Regionalna edukacija o Projektu resocijalizacije ovisnika o drogama, Vlada RH, Ured za suzbijanje zlouporabe o  drogama

2011.                  Edukacija i trening vještina na području tretmana bolesti ovisnosti, KBC “Sestre Milosrdnice”, HSKLA, Zagreb

2009.                 Minnesotamultifazični inventar ličnosti (MMPI-2), Naklada Slap, Centar za edukaciju i istraživanje

2008.                 MOVE – Kratva Motivacijska Intervencija, Ministrastvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatski zavod za javno          zdravstvo

2008.                 L’approccio biopsicosociale nel trattamento delle tossicodipendeze, L:A:A:D. onlus, Comunita Terapeutica,          Pescara, Italia

2008.                 Bender vizualno-motorički geštalt test – II, Naklada Slap, Centar za edukaciju i istraživanje

 

 

STRUČNI SKUPOVI:

  • International Interdisciplinary Congress of Gestalt Therapy, “The Human Being and the Process of Change – Implications for Gestalt Therapy and Related Disciplines” (Beograd, 15.-18.9.2017.)
  • Tjedan psihologije 2017. god., DP Split – sudjelovala s predavanjem”Roditeljsko vođenje” – Što je cilj odgoja? Što je odgoj?”
  • 2. konferencija PREVENCIJE OVISNOSTI: alkoholizam, ovisnost o dragama i novije ovisnosti i 1. ljetna škola MODERNIH TEHNOLOGIJA (Zagreb, 21.-23.09.2016. god.) – sudjelovala s predavanjem “Postupanje CZSS u slučajevima nasilnog ponašanja na Internetu”
  • Konferencija „Možemo zajedno“ povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 09.2016. godine
  • Međunarodna konferencija „Izazovi na području ovisnosti  – imamo li prave odgovore?“  do 12. listopada 2016 – sudjelovala s predavanjem “Skrb za djecu ovisnika iz perspektive socijalne skrbi”
  • Ciklus radionica “Razmijenimo znanje” , CZSS Split, – sudjelovala s predavanjem “Razumijevanje otpora u radu s ljudima”
  • Okrugli stol na temu “Povjerenje-temelj obiteljske sigurnosti”, Centar za hagioterapiju i CZSS Omiš (21.5.2015.) – sudjelovala s predavanjem
  • “Školovanje, zapošljavanje i samozapošljavanje liječenih ovisnika i drugih socijalno isključenih i dugotrajno nezaposlenih osoba”, Nacionalna konferencija (14. i 15.11.2011.)